Zielona strefa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Strona internetowa - Zielona Strefa

*Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją pod numerem: **723-633-642*

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie opełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

*Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.*

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

*Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do jednostki Policji: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl, bądź dzwoniąc na poniższe telefony:*

*Koordynator ds. CITES i ochrony zwierząt*
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie
tel.: 12 61 56 016, 723 633 642, faks: 12 61 56 787
sekretariat wydziału tel.: 12 61 56 000
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

*Policjant współpracujący pionu Prewencji*
Wydział Prewencji KWP w Krakowie
tel.: 12 61 54 808, faks: 12 61 54 818
sekretariat wydziału tel.: 12 61 54 800
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

*© Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie*
31 - 571 Kraków, ul. Mogilska 109
tel.: 12 61 54 000, faks: 12 61 54 012
email: poczta@malopolska.policja.gov.pl
NIP: 675-000-55-94, REGON: 351081570

Script logo