Kontakt

LUBOMIRKA - Fundacja dla Zwierząt

Dane konkatowe:
Elżbieta Józefowicz
Lubomierz 350
34-736 Lubomierz
e-mail: elzbietajozefowicz@yahoo.com

KRS: 0000396662

konto bankowe:
Bank Spółdzielczy
68 88080006 0010 0197 1109 0003

LUBOMIRKA - Fundacja dla zwierząt

LUBOMIRKA - Fundacja dla zwierząt

LUBOMIRKA - Fundacja dla zwierząt

Script logo